نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
انتخابات هیات امنای کلینیک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی

شروع برگزاری:
1400/07/17 ساعت 08:00

پایان برگزاری:
1400/07/17 ساعت 16:00

تعداد کل افراد: ۱۸۸
تعداد کل رأی دهندگان: ۵۴
درصد مشارکت: 29%

انتخابات هیات امنای کلینیک شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی

کل آرا ثبت شده:
54
تعداد آرا صحیح:
54
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 700 ُسبحان صفریان 0941033155 27
2 453 ساره پرهیزی 0941136310 27