نتیجه انتخابات

مشخصات انتخابات

عنوان:
دومین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسین انجمن صنفی طراحان و معماران داخلی شیراز

شروع برگزاری:
1400/07/25 ساعت 11:00

پایان برگزاری:
1400/07/25 ساعت 18:30

تعداد کل افراد: ۸۳
تعداد کل رأی دهندگان: ۶۳
درصد مشارکت: 76%

سوالات اصلاحیه اساسنامه

کل آرا ثبت شده:
63
تعداد آرا صحیح:
63
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر عنوان تعداد رأی موافق تعداد رأی مخالف
1 آیا با اضافه شدن و استفاده سامانه پیام کوتاه جهت اطلاع اعضا از رویدادها علاوه بر سایت انجمن و ایجاد بستر انتخابات مجازی موافقید؟ 62 1
2 آیا با انتخابات مجدد هیئت مدیره با توجه عملکرد دوساله موافقید؟ 53 10
3 آیا با تغییر ماده 5 اساسنامه مبنی بر پذیرش تمامی افرادی که در حوزه طراحی و معماری داخلی فعالیت شغلی مستقیم یا مرتبط دارند و کسانی که قصد ورود به این حوزه را دارند، موافقید؟ 51 12
4 آیا گزارشات مالی ارائه شده از طرف خزانه دار در گروه واتس اپ انجمن مورد تأیید شماست؟ 27 36

دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن صنفی طراحان و معماران داخلی شیراز

کل آرا ثبت شده:
63
تعداد آرا صحیح:
63
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 722 بهادر پورفاضلی 2280708329 56
2 962 مریم زینلیان 2298120110 49
3 272 آریا عارف 0063787229 39
4 349 فرناز محمودی 2280889536 15
5 712 نغمه دهقانیان 2420022483 11
6 230 طاهره اسلامی 2296306071 7
7 707 اسما یاوری 2300459221 6
8 280 مهسا سرکوبی 2300986655 5

دومین دوره انتخابات بازرسین انجمن صنفی طراحان و معماران داخلی شیراز

کل آرا ثبت شده:
63
تعداد آرا صحیح:
63
تعداد آرا باطله:
0
تعداد آرا سفید:
0
ردیف تصویر کد داوطلب نام و نام خانوادگی کد ملی تعداد رأی
1 461 رامین کشاورز 2298436274 39
2 374 وحید معزی 2300819244 27
3 756 امین ساغر 2300050188 6
4 800 محمد باقر نبوی 2392058644 6