رأی دهنده گرامی؛ به سامانه انتخابات و رأی گیری الکترونیکی پژواک خوش آمدید.
لطفاً انتخابات مورد نظر خود را در لیست زیر پیدا کنید و بر اساس وضعیت آن اقدام نمایید.
بهتر است در زمان ورود کدملی و کداعتبارسنجی کیبورد خود را در حالت ((انگلیسی)) قرار دهید.

لیست انتخابات ها

موردی یافت نشد!
موردی یافت نشد!
آزمایشی نظام مهندسی 14000701_20210923-1:10
شروع: 1400/07/01 ساعت 01:15
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۰۱:۲۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ ساعت ۰۲:۴۰
وضعیت: پایان انتخابات
انتخابات نظام مهندسی - مهذبیه 1
شروع: 1400/07/04 ساعت 08:00
پایان: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۰۹:۰۰
تمدید: ۱۴۰۰/۰۷/۰۴ ساعت ۰۹:۳۰
وضعیت: پایان انتخابات